Aydınlatma sistemlerindeki profesyonellik anlayışı ve AR-GE merkezli üretim yapısı gereği, Cemdağ, ölçme faaliyetlerine birincil derecede önem vermektedir. Cemdağ AR-GE bünyesinde armatürlerin mekanik, fotometrik, elektriksel performans ve güvenlik testlerinin gerçekleştirildiği 3 ayrı laboratuvar mevcuttur.

ARGE laboratuvarı, ölçmelerde doğruluk ve hassasiyet bakımından, standartlara uygun, modern ve son teknoloji cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuvarlarda görev alan standartlara hakim ve deneyimli teknik uzmanlar, yapılan ölçmeler ile hem ürün kalite kontrollerini gerçekleştirmekte, hem de ölçüm sonuçlarını değerlendirerek tasarım ve geliştirmeye yön vermektedir.

ARGE Laboratuvarında sorumluluk alan teknik uzmanlar, ürünlerimizde;

 • Yüksek elektriksel, fotometrik, mekanik performans ve güvenlik,
 • Doğru ve verimli aydınlatma ile enerji tasarrufu,
 • Daha düşük arıza oranı ile daha uzun sistem ömrü,
 • Müşteri odaklı ve uygulama amacına yönelik tasarım,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli iyileştirme,
 • Kalite standartlarına uygunluk,
 • İnsan ve çevre ile uyumluluk,
 • Konfor ve görsellik prensipleri doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Elektriksel Performans ve Güvenlik Laboratuvarı

Arge Laboratuvarı bünyesindeki 2 ayrı elektriksel performans ve güvenlik laboratuvarında komple armatür ve bileşenlerine ait elektriksel ve mekanik testler gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle yalnızca armatür değil tedarik zinciri içerisinde yer alan balast, sürücü, lamba, duy v.b. tüm komponentler de kalite kontrol ve tasarım süreci içerisinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Fotometri Laboratuvarı

Fotometri laboratuvarı yine ARGE Laboratuvarı bünyesinde yer alan, armatürlerin ve ışık kaynaklarının fotometrik karakteristiklerinin ölçüldüğü laboratuvarımızdır. Gonyofotometre, Ulbricht küresi ve referans balastlar vasıtasıyla yapılan bu ölçmeler gonyofotometrik ve spektrofotokolorimetrik ölçmelerdir.

Fotometri laboratuvarı, alanında IEC/ISO 17025’e göre uluslararası akreditasyona sahiptir.
Türkiyedeki aydınlatma üreticileri arasındaki ilk akreditasyona sahip laboratuvar olma unvanı ile de sektörde öncülük etmektedir.

Armatürlerin optik tasarım, geliştirme faaliyetleri ve projelendirme sürecindeki aydınlatma hesapları, fotometrik ölçmeler sayesinde elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ölçülen fotometrik veriler;

 • Armatür verimliliği,
 • Işık dağılım eğrileri,
 • Işık yeğinliği, ışık akısı ve kamaşma değerleri,
 • Renksel geriverim, renk sıcaklığı değerleri,
 • Dalgaboyu – spektrum eğrileri, olarak sıralanabilir.

lightlab2
ilac-logo                                              turkak

Print Friendly, PDF & Email