Teknik Terimler

 • Işık Akısı: Işık kaynağından yayılan insan gözünün algıladığı ışık gücünün ölçüsüdür.

Işık kaynağından yayılan toplam akı miktarını ifade eder.

Birimi “lümen (lm)” ; Sembolü “φ”

 • Işık Şiddeti: Işık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı ışık akısı miktarıdır.

Işık yeğinliği olarak da adlandırılır.

Armatürlerin ve noktasal ışık kaynaklarının ışık şiddetinin ölçüsüdür.

Birimi “kandela (cd)” ; Sembolü “I”

 • Aydınlık Düzeyi: Bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık

akısı miktarıdır. Aydınlık şiddetinin bir ölçüsüdür. İllüminans olarak da adlandırılır.

Birimi “lüks – lm/m2 (lx)”

Sembolü “E”

 • Parıltı: Bir ışık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı birim alan içerisindeki ışık şiddeti miktarıdır.Bir yüzeyin aydınlık yoğunluğunun ölçüsüdür.

Lüminans veya ışıklılık olarak da adlandırılır.

Birimi “kandela bölü metrekare (cd/m2)” ; Sembolü “L”

 • Işıksal Verim: Bir lambadan yayımlanan ışık akısının harcadığı güce bölünmesi ile elde edilen değerdir. Kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ışığa dönüştüğünün ölçüsüdür.

Etkinlik faktörü olarak da adlandırılır.

Birimi “lümen bölü watt (lm/W)”

Sembolü “η”

 • Renk sıcaklığı: Bir ışık kaynağının rengini kaynak ile aynı baskın frekansta ışıma

yapan kara cismin sıcaklığına dayanarak tarif etme yöntemidir. Işık rengi, renk sıcaklığı ile

tarif edilmektedir.

Renk sıcaklığı arttıkça ışığın rengi gün ışığına yaklaşır.Birimi “Kelvin (K)” ; Sembolü “Tc”

 • Renksel geriverim: Işık kaynakları ile yapılan aydınlatmada, cisimlerin gerçekte (gün ışığında) sahip olduğu renkler ile ışık kaynağı altında göründükleri renkler arasındaki farkın ölçüsüdür.
 • Renksel geriverim arttıkça renk algılama hassasiyeti artar.

 

Renksel geriverim endeksi 100 olan ışık kaynağı tüm renkleri referans ışık kaynağı altındaki

gibi optimal gösterir.

Sembolü “Ra (CRI)”

 • UGR (Unified Glare Rating) : Birleşik göz kamaşması değeri demektir.Belli bir alanda ölçülen kamaşma değeridir. Lamba parıltısı bölü arka plandaki görünen parıltı miktarıdır.
  ugr_formul
 • U0 (Ortalama düzgünlük): Belirlenen hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin ortalama parıltı düzeyine oranıdır(U0=Lmin/Lort).

Sözlük

Geri dönüşümlü hammadde.  
 Koruma sınıfı II, toprak hattına gerek olmadığını belirtir.
 
RoHs (sağlığa zararlı maddelerin kullanımının kısıtlanması) avrupa birliği tarafında dikte edilen ve içinde sağlığa zararlı civa ve kurşun gibi maddelerin elektrik ve elektronik ekipmanlarnın kullanımını kısıtlayan kurallardır.  
Koruma sınıfı III, güç kaynağı geriliminin çok düşük olduğunu, elektrik
çarpma riskinin olmadığını belirtir.
 
 Avrupa Birliği uygunluğu  
 1 saat aydınlatma kiti.
 
 Avrupa standartlarına uyumlu olan elektriksel ürünlerin yüksek
kalite belgesi.
 
 3 saat aydınlatma kiti.
 
 Almanya elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü onaylı.  
 Manyetik balast.
 
 Türk Standartlarına Uygunluk.  
 Manyetik düşük kayıpşı balast.
 
 Rus Standartlarına Uygunluk.(Gost-R)  
 Kademeli manyetik balast.
 
 Avrupa standartlarına uyum sağlamış aydınlatma ürün ve elektrik
güvenlik standartı.
 
 Elektronik balast.
 
 12,5mm´den büyük cisimlere ve toza karşı korumalı olduğunu
belirtir.
 
 Elektronik trafo.
 
12,5mm´den büyük cisimlere ve toza karşı korumalı olduğunu
belirtir, 60° kadar olan açılarla düşen yağmurun herhangi bir
zararlı etkisi yoktur.
 
 Dimedilebilir elektronik balast.
 
 1mm çapından büyük cisimlere ve toza karşı korumalı olduğunu
belirtir.
 
 DALI elektronik balast.
 
 1mm çapından büyük cisimlere ve toza karşı korumalı olduğunu
belirtir, 60° kadar olan açılarla düşen yağmurun herhangi bir zararlı
etkisi yoktur.
 
 Renk opsiyonu.
 
 1mm çapından büyük cisimlere ve toza karşı korumalı olduğunu
belirtir, herhangi bir yönden gelen su sıçramalarının zararlı bir etkisi
yoktur.
 
 Armatürden armatüre geçiş.
 
 Zararlı toz birikimine karşı korumalı olduğunu belirtir.  
 Hijyen
 
 Zararlı toz birikimine karşı korumalı olduğunu belirtir, herhangi bir
yönden gelen su sıçramalarının zararlı bir etkisi yoktur.
 
 Aletsiz montaj.
 
 Zararlı toz birikimine karşı korumalı olduğunu belirtir, herhangi bir
yönden hortum ağzıyla gelen su sıçramalarının zararlı bir etkisi
yoktur. Hortum ağzının çapı 6,3mm, basınç 30 kPa.
 
 Sigorta klemensi.
 
 Toza karşı tam korumalı olduğunu belirtir.  
 Kolay montaj konnektörü.
 
 Toza karşı tam korumalı olduğunu belirtir, herhangi bir yönden
hortum ağzıyla gelen su sıçramalarının zararlı bir etkisi yoktur.
Hortum ağzının çapı 6,3mm, basınç 30 kPa.
 
 Ayarlanabilir lamba açısı.
 
 Toza karşı tam korumalı olduğunu belirtir, herhangi bir yönden
hortum ağzıyla gelen su sıçramalarının zararlı bir etkisi yoktur.
Hortum ağzının çapı 12,5mm, basınç 100 kPa.
 
 Koruyucu eldiven.
 
 Yanabilen yüzeylere monte edilebilir ürünleri belirtir.  
Bu logo altındaki Cemdağ ürünleri TPE ( Türk Patent Enstitüsü ) tarafından verilen Endüstriyel Tasarım Patenti’ne sahiptir.
 
 Koruma sınıfı I, toprak hattının gerekli olduğunu belirtir.  
Bu logo altındaki Cemdağ ürünleri TPE ( Türk Patent Enstitüsü ) tarafından verilen Faydalı Model Patenti’ne sahiptir.
Print Friendly, PDF & Email